ขอขอบพระคุณ กลุ่มมิกซ์ สหภาพ แฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคสบทบ เงินจำนวน 20,000บาท ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิ | https://www.santisookdogandcat.org
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
กิจกรรมของมูลนิธิ

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามความตั้งใจที่ทุกท่านนำมาให้

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามความตั้งใจที่ทุกท่านนำมาให้

ส่งกลับสุนัขวัด มะเร็งผิวหนัง หลังจากรักษา4เดือนเต็ม หลังจากหายทางมูลนิธิได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้ และส่งน้องกลับวัดที่มีพระท่านคอยดูแลให้อาหาร สุนัขมีความสุขกว่าที่จะอยู่ในศูนย์พักพิง อิสระภาพ ทางร่างกายและจิตใจ

ส่งกลับสุนัขวัด มะเร็งผิวหนัง หลังจากรักษา4เดือนเต็ม หลังจากหายทางมูลนิธิได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้ และส่งน้องกลับวัดที่มีพระท่านคอยดูแลให้อาหาร สุนัขมีความสุขกว่าที่จะอยู่ในศูนย์พักพิง อิสระภาพ ทางร่างกายและจิตใจ

ขอขอบพระคุณ คุณดลินี ศาสตระรุจิ ที่สั่งซื้ออาหาร สุนัข Savepak จำนวน 2 กระสอบ และ นมแพะศิริชัยกระป๋องจำนวน 1 ลัง จาก แมคโคร (สาขาหนองป่าครั่ง) ส่งมอบให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

ขอขอบพระคุณ คุณดลินี ศาสตระรุจิ ที่สั่งซื้ออาหาร สุนัข Savepak จำนวน 2 กระสอบ และ นมแพะศิริชัยกระป๋องจำนวน 1 ลัง จาก แมคโคร (สาขาหนองป่าครั่ง) ส่งมอบให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

ขอขอบคุณ น้องๆ #จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มามอบให้ ทางมูลนิธิ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคม

ขอขอบคุณ น้องๆ #จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มามอบให้ ทางมูลนิธิ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคม

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมา น้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมา น้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
ภารกิจช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว

หลงหรือถูกปล่อย เช้านี้มีผู้แจ้งว่าเจอสุนัขนอนอยู่ข้างถนน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สุนัขมีปลอกคอ ผู้พบเห็นจึง ลากเขาเข้ามาอยู่ในตึกที่ไม่มีคน เราไม่แน่ใจว่าสุนัขถูกรถชน หรือ ถูกนำมาปล่อยทิ้ง?

หลงหรือถูกปล่อย เช้านี้มีผู้แจ้งว่าเจอสุนัขนอนอยู่ข้างถนน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สุนัขมีปลอกคอ ผู้พบเห็นจึง ลากเขาเข้ามาอยู่ในตึกที่ไม่มีคน เราไม่แน่ใจว่าสุนัขถูกรถชน หรือ ถูกนำมาปล่อยทิ้ง?

Rescue Another “dog cancer“ ทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ทุกวันที่เราตั้งใจทำงาน ไม่มีวันหยุด” อุปสรรค และปัญหาที่ต้องแก้ไข เดิมพันด้วยความเป็นอยู่ทุกชีวิตของสัตว์ ที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือ ลดปัญหา ให้สัตว์และคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ”ไม่ง่ายเลย”

Rescue Another “dog cancer“ ทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ทุกวันที่เราตั้งใจทำงาน ไม่มีวันหยุด” อุปสรรค และปัญหาที่ต้องแก้ไข เดิมพันด้วยความเป็นอยู่ทุกชีวิตของสัตว์ ที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือ ลดปัญหา ให้สัตว์และคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ”ไม่ง่ายเลย”

Rescue Another “dog cancer“ ทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ทุกวันที่เราตั้งใจทำงาน ไม่มีวันหยุด อุปสรรค และปัญหาที่ต้องแก้ไข เดิมพันด้วยความเป็นอยู่ทุกชีวิตของสัตว์ ที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือ ลดปัญหาให้สัตว์และคนสามารถอยู่ร่วมกันได้

Rescue Another “dog cancer“ ทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ทุกวันที่เราตั้งใจทำงาน ไม่มีวันหยุด อุปสรรค และปัญหาที่ต้องแก้ไข เดิมพันด้วยความเป็นอยู่ทุกชีวิตของสัตว์ ที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือ ลดปัญหาให้สัตว์และคนสามารถอยู่ร่วมกันได้

เจ็บปวด ก็ต้องอดทน เสียงร้องที่ไม่มีคนได้ยิน มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือ พบแมวป่วยมานั่ง ร้องอยู่หน้าห้อง เราจึงแจ้งให้เขานำแมวส่งคลีนิครักษาสัตว์ วันนี้เจ้าเหมียว รับการรักษาตัวอยู่ที่ #คลีนิคเรารักษาสัตว์ สันกำแพง

เจ็บปวด ก็ต้องอดทน เสียงร้องที่ไม่มีคนได้ยิน มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือ พบแมวป่วยมานั่ง ร้องอยู่หน้าห้อง เราจึงแจ้งให้เขานำแมวส่งคลีนิครักษาสัตว์ วันนี้เจ้าเหมียว รับการรักษาตัวอยู่ที่ #คลีนิคเรารักษาสัตว์ สันกำแพง

สุนัขป่วยสายพันธุ์ดีแค่ไหน ก็ไร้ประโยชน์เมื่อหมดความน่ารัก หมดประโยชน์ ก็ปล่อยทิ้งกัน แล้วแต่เวรแต่กรรม จะนำพาไปเจอบ้านคนใจดีก็แบ่งข้าวน้ำให้ เจอคนใจดำก็ถูกไล่เพราะเหม็น สกปรก สุนัขตัวนี้ก็เช่นกันเป็นสายพันธุ์ที่เคยน่ารัก

สุนัขป่วยสายพันธุ์ดีแค่ไหน ก็ไร้ประโยชน์เมื่อหมดความน่ารัก หมดประโยชน์ ก็ปล่อยทิ้งกัน แล้วแต่เวรแต่กรรม จะนำพาไปเจอบ้านคนใจดีก็แบ่งข้าวน้ำให้ เจอคนใจดำก็ถูกไล่เพราะเหม็น สกปรก สุนัขตัวนี้ก็เช่นกันเป็นสายพันธุ์ที่เคยน่ารัก

ทำหมันน้องหมาน้องแมว มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้จัดทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัด ไร้บ้าน ไร้เจ้าของ แต่มีคนให้อาหาร เท่าที่มีปัญหาใหญ่คือการขยายพันธ์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาสังคม

ทำหมันน้องหมาน้องแมว มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้จัดทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัด ไร้บ้าน ไร้เจ้าของ แต่มีคนให้อาหาร เท่าที่มีปัญหาใหญ่คือการขยายพันธ์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาสังคม
น้องหมาน้องแมวหาบ้าน

หนูรออาหารคะ มาเยี่ยมหนู..กับครอบครัวของหนูได้ที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง) ได้นะคะ

หนูรออาหารคะ มาเยี่ยมหนู..กับครอบครัวของหนูได้ที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง) ได้นะคะ

สี่กุมารน้อยกำพร้าแม่ หาบ้าน ดำดี ดำมีโชคมีชัย น่ารัก ขนาดไหนถามใจท่านดู เรามีโปรโมชั่น เมื่อท่านอุปกรณ์”ทำวัคซีนฟรี “ทำหมันฟรี” เมื่ออายุครบ ลองเปลี่ยนความเชื่อว่าแมวดำโชคร้าย ให้เป็นความโชคดีค่ะ

สี่กุมารน้อยกำพร้าแม่ หาบ้าน ดำดี ดำมีโชคมีชัย น่ารัก ขนาดไหนถามใจท่านดู เรามีโปรโมชั่น เมื่อท่านอุปกรณ์”ทำวัคซีนฟรี “ทำหมันฟรี” เมื่ออายุครบ ลองเปลี่ยนความเชื่อว่าแมวดำโชคร้าย ให้เป็นความโชคดีค่ะ

หาบ้านถาวร น้องเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก เพศเมีย อายุ2ขวบเคยมีเจ้าของ เคยมีบ้าน ชีวิตผกผันมาอยู่ศูนย์พักพิงด้วยความจำเป็น เราได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้แล้ว น้องนิสัยดี ติดคน สุขภาพแข็งแรง ต้องการบ้านหลังใหม่

หาบ้านถาวร น้องเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก เพศเมีย อายุ2ขวบเคยมีเจ้าของ เคยมีบ้าน ชีวิตผกผันมาอยู่ศูนย์พักพิงด้วยความจำเป็น เราได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้แล้ว น้องนิสัยดี ติดคน สุขภาพแข็งแรง ต้องการบ้านหลังใหม่

Cats For adoption โครงการหาบ้านใหม่ ให้พวกเขา ท่านใดที่รักแมว เป็นทาสแมว กำลังมองหาแมว มีความรับผิดชอบสูง เชิญท่านเข้ามาเยี่ยม มามารับอุปการะพวกเขาเหล่านี้ได้ค่ะ มีทั้งผู้/เมีย หยอดยาหมัด ฉีดวัคซีนไข้หัด ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันให้ฟรี

Cats For adoption โครงการหาบ้านใหม่ ให้พวกเขา ท่านใดที่รักแมว เป็นทาสแมว กำลังมองหาแมว มีความรับผิดชอบสูง เชิญท่านเข้ามาเยี่ยม มามารับอุปการะพวกเขาเหล่านี้ได้ค่ะ มีทั้งผู้/เมีย หยอดยาหมัด ฉีดวัคซีนไข้หัด ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันให้ฟรี

Same same but different เขิญค่ะ มีหลายสี หลายขนาดให้รับเลี้ยง เชิญเข้ามาเยี่ยม มาเล่น มารับเลี้ยงกันได้น่ารัก วัคซีน ถ่ายพยาธิ ทุกวันเปิดตั้งแต่เวลา 9:00-17:00น ที่ #มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง)

Same same but different เขิญค่ะ มีหลายสี หลายขนาดให้รับเลี้ยง เชิญเข้ามาเยี่ยม มาเล่น มารับเลี้ยงกันได้น่ารัก วัคซีน ถ่ายพยาธิ ทุกวันเปิดตั้งแต่เวลา 9:00-17:00น ที่ #มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง)

แก๊ง 9 ชีวิตหาบ้าน Adopt only เด็กๆทั้ง 9 ชีวิต นี้เป็นลูกสุนัขที่มีผู้ไปเจอแถวแม่โจ้ อายุประมาณ 2-3 เดือน ถูกทิ้งอยู่และแน่นอน รถเหยียบตายไป 1 และอยู่ในช่วงอากาศหนาวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เราจึงให้ผู้พบเจอนำมาส่ง

แก๊ง 9 ชีวิตหาบ้าน Adopt only เด็กๆทั้ง 9 ชีวิต นี้เป็นลูกสุนัขที่มีผู้ไปเจอแถวแม่โจ้ อายุประมาณ 2-3 เดือน ถูกทิ้งอยู่และแน่นอน รถเหยียบตายไป 1 และอยู่ในช่วงอากาศหนาวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เราจึงให้ผู้พบเจอนำมาส่ง
วิดีโอคลิป