ประวัติมูลนิธิสันติสุข

ประวัติ ของมูลนิธิสันติสุข มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 และได้ให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่มีชีวิต ที่ดีขึ้นช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว ที่ถูกทอดทิ้งขาดคนดูแลมีทั้งสภาพร่างกายปกติป่วยบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุหรือถูกคนทำร้ายรวมทั้งที่เจ้าของหมดรักและทอดทิ้ง ซึ่ง ไม่สามารถใช้ชีวิตโดยลำพังและไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงโดยให้การรักษาดูแลตราบสิ้นอายุขัย

นอกจากการให้การดูแล และ พักพิงที่ปลอดภัยแล้ว จุดประสงค์สำคัญของศูนย์คือการทำหมันสุนัขและแมวที่ศูนย์ได้ช่วยเหลือมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันปัญหาประชากรสุนัขและแมวเป็นปัญหาที่มีมานานเนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการทำหมันเพื่อบรรเทาปัญหาและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดนอกจากนี้ศูนย์ได้ให้การช่วยเหลือด้านการทำหมันฉีดวัคซีนตลอดจนการแบ่งปันด่านอาหาร ไปยังสุนัขและแมวจรจัดที่ยังมีจำนวนมากในชุมชนนอกจากนี้เรายังให้ความรู้และคำปรึกษาให้กับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดโดยพยายามให้เขาได้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันเรามีสุนัขอยู่ทั้งหมดประมาณ 240 ตัวและแมว 160 ตัว เรายังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมากในการให้การดูแลพวกเขาเช่นอาหารค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้างคนเลี้ยงดูเป็นต้น

เนื่องจากเราเป็นองค์การการกุศลและอยู่ได้โดยเงินช่วยเหลือและบริจาคเพื่อให้เราได้ดำเนินการต่อไปเราอยากขอให้ผู้มีใจเมตตาร่วมบริจาคโดยดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์หรือโอนเงินเข้าธนาคารได้ตามรายละเอียดที่แนบ ถ้าต้องการมาเยี่ยมหรืออุปการะน้องหมาและแมวที่ศูนย์โปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ตามรายละเอียด ด้านล่างของเว็บไซต์

ทำไมถึงต้องทำหมัน

การช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ให้มีชีวิตรอดแต่การช่วยโดยการให้อาหารอย่างเดียวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการลดจำนวนของสุนัขและแมวจรจัด สุนัขและแมวเหล่านี้จะแข็งแรงและสามารถผลิตจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง และเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบ มีลูกสุนัขและแมวเป็นจำนวนมากที่ถูกนำไปทิ้งตามตลาดและท้องถนนโดยไม่มีผู้ใดช่วยก็จะถูกทิ้งไว้ให้ตาย การแก้ปัญหาจำนวนสุนัขและแมวจรจัดที่ถาวรที่ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือคือการทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้และเพศเมีย

เหตุผลสำคัญของการทำหมันแมว คือ
ช่วยให้แมวมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี
แก้ปัญหาแมวเพศเมียตั้งท้องปีละ 4 ครั้ง
ปลอดภัยจากการติดเชื้อในระหว่างผสมพันธุ์
แก้ปัญหา แมวเพศผู้ไม่ออกไปตามหาเพศเมียตามพื้นที่อื่นเพื่อผสมพันธุ์


เหตุผลสำคัญของการทำหมันสุนัข คือ
ช่วยให้สุนัขมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี
แก้ปัญหาสุนัขเพศเมียตั้งท้องปีละ 2 ครั้ง
ปลอดภัยจากการติดเชื้อในระหว่างผสมพันธุ์
แก้ปัญหาสุนัขเพศผู้ได้รับการบาดเจ็บจากการต่อสู้และได้รับบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุรถชนเนื่องจากออกไปตามหาสุนัขเพศเมีย

โครงการช่วยเหลือแมว

โครงการช่วยเหลือแมว
จุดมุ่งหมายอันดับแรกคือการให้การทำหมันแมวตัวเมียและแมวตัวผู้เพื่อเป็นการลดจำนวนแมวจรจัดรวมทั้งการฉีดวัคซีนและการถ่ายพยาธิ
การให้การรักษาพยาบาลและพักฟื้นแก่แมวที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการถูกทำร้าย
การหาบ้านให้แก่ลูกแมวและแมวโต แมวเป็นจำนวนมากถูกนำไปทิ้งตามวัดโดยเฉพาะเมื่อตั้งท้องเจ้าของแมวจึงควรมีความรับผิดชอบโครงการทำหมันแมวเพื่อป้องกันการท้อง
การช่วยให้การรักษาพยาบาลและการช่วยนำอาหารไปให้แมวตามวัด

โครงการช่วยเหลือสุนัข

โครงการช่วยเหลือสุนัข การทำหมันแก่สุนัขเพศเมียและเพศผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์และสุนัขจรจัดที่มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรของสุนัขจรจัดเนื่องจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ยังไม่เห็นถึงปัญหาของการไม่ทำหมันปล่อยให้สุนัขท้องและเกิดลูกออกมาปีละเป็นจำนวนมาก
ให้การรักษาพยาบาลแก่สุนัขที่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อนสุนัขที่ถูกทำร้าย และสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ศูนย์ได้ให้ความช่วยเหลือสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน โดยได้นำมาให้การรักษาพยาบาลบางตัวสามารถหายได้เป็นปกติแต่บางตัวก็ต้องกลายเป็นสุนัขพิการที่ต้องให้ความช่วยเหลือดูแล
ให้ความช่วยเหลือลูกสุนัขที่ถูกนำมาทิ้ง ให้การดูแลเลี้ยงดูและหาบ้านใหม่ให้สุนัขหลังนี้ปัญหาการทิ้งลูกสุนัขมีจำนวนมากขึ้นทุกปีเนื่องจากเจ้าของสุนัขไม่ใส่ใจในการทำหมันสุนัขตัวเมียเมื่อสุนัขมีท้องคลอดลูกไม่สามารถดูแลได้ก็นำมาทิ้งทางศูนย์จึงมีโครงการที่จะขอความร่วมมือจากสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงความสำคัญของการทำหมัน
นำอาหารไปเลี้ยงสุนัขที่วัดและช่วยเหลือในการบริจาคอาหารให้กับสุนัขที่วัดเพื่อเป็นการลดภาระของพระสงฆ์ที่มีสุนัขที่ต้องเลี้ยงดูเป็นจำนวนมากเพื่อให้สุนัขได้มีอาหารกินเพียงพอไม่อดอยาก
การลงโฆษณาหาทุนตามสื่อต่างๆ และการออกร้านขายของในงานศูนย์ได้ลงโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์และการแจกแผ่นพับศูนย์ยังได้ตั้งกล่องบริจาคตามที่ต่างๆและการออกร้านขายของและรับบริจาคที่ถนนคนเดินวัวลาย