ขอบพระคุณผู้ใจบุญ | https://www.santisookdogandcat.org
ขอบพระคุณผู้ใจบุญ

ขอบพระคุณ PetExPoClub ที่บริจาคเงินให้แก่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 33,640 บาท

ขอบพระคุณ PetExPoClub ที่บริจาคเงินให้แก่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 33,640 บาท

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ”ทุกความช่วยเหลือ” ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ”ทุกความช่วยเหลือ” ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์

ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ FortuneCGM48 HeroCGM48 และแฟนคลับ ขอมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารให้เหล่าน้องแมว จำนวนเงิน 3‚212 บาท กิจกรรมจากด้อม Fortune Cookie ปันรัก สร้างรอยยิ้มแด่ผองเพื่อนตัวน้อย

ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ FortuneCGM48 HeroCGM48 และแฟนคลับ ขอมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารให้เหล่าน้องแมว จำนวนเงิน 3‚212 บาท กิจกรรมจากด้อม Fortune Cookie ปันรัก สร้างรอยยิ้มแด่ผองเพื่อนตัวน้อย

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ทุกความช่วยเหลือของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ทุกความช่วยเหลือของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว

ขอบพระคุณ คุณ Ann ที่สั่งซื้ออาหารสุนัขและแมว พร้อมเวชภัณฑ์ยาทางเพื่อมอบให้ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอให้ผู้ให้จงมีแต่สิ่งดีๆ คิดสิ่งใดสมปรารถนา ขอบพระคุณ แทน 4 ขาทั้งหลาย

ขอบพระคุณ คุณ Ann ที่สั่งซื้ออาหารสุนัขและแมว พร้อมเวชภัณฑ์ยาทางเพื่อมอบให้ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอให้ผู้ให้จงมีแต่สิ่งดีๆ คิดสิ่งใดสมปรารถนา ขอบพระคุณ แทน 4 ขาทั้งหลาย

ขอบคุณมาก สําหรับการบริจาค เราอยากจะกล่าวขอบคุณ #Bible_Backpack และคุณไบเบิ้ล วิชาภาส สุเมตติกุล และแฟนคลับ ที่บริจาคอาหารแมว KANIVA รวมค่าใช้จ่าย 56,070 thb

ขอบคุณมาก สําหรับการบริจาค เราอยากจะกล่าวขอบคุณ #Bible_Backpack และคุณไบเบิ้ล วิชาภาส สุเมตติกุล และแฟนคลับ ที่บริจาคอาหารแมว KANIVA รวมค่าใช้จ่าย 56,070 thb

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ใจบุญที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่บริจาคอาหารน้องหมาน้องแมว ข้าวสาร เวชภัณฑ์ยา แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดต่อผู้ให้ตลอดไป

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ใจบุญที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่บริจาคอาหารน้องหมาน้องแมว ข้าวสาร เวชภัณฑ์ยา แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดต่อผู้ให้ตลอดไป

ขอบพระคุณ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริจาคถุงมือผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการทำหมัน สุนัขและแมวจรจัดให้แก่ทาง มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และบริษัท เจริญก้าวหน้า

ขอบพระคุณ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริจาคถุงมือผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการทำหมัน สุนัขและแมวจรจัดให้แก่ทาง มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และบริษัท เจริญก้าวหน้า