กิจกรรมของมูลนิธิสันติสุข | https://www.santisookdogandcat.org
กิจกรรมของมูลนิธิสันติสุข

ทำหมัน Castration/Spay วันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อแมวจรจัด ได้ทำหมันให้แก่สุนัขและแมว วัด รวมถึง ผู้ที่ให้อาหารสุนัขและแมวไร้บ้าน ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการทำหมัน เราพยายาม ทำเรื่อยๆ แม้จะไม่ใช่จำนวนมากๆแต่เราก็ทำตลอด

ทำหมัน Castration/Spay วันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อแมวจรจัด ได้ทำหมันให้แก่สุนัขและแมว วัด รวมถึง ผู้ที่ให้อาหารสุนัขและแมวไร้บ้าน ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการทำหมัน เราพยายาม ทำเรื่อยๆ แม้จะไม่ใช่จำนวนมากๆแต่เราก็ทำตลอด

ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ คุณหยิ่น อานันท์ ว่อง และ กลุ่มแฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคอาหารสุนัข ให้แก่ทางมูลนิธิ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดตลอดไปค่ะ

ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ คุณหยิ่น อานันท์ ว่อง และ กลุ่มแฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคอาหารสุนัข ให้แก่ทางมูลนิธิ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดตลอดไปค่ะ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

“ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ ที่มาเยี่ยม นำอาหาร นำสิ่งของ มาบริจาคให้แก่ทางศูนย์ หรือทุกท่านที่ส่ง ของมาทางพัสดุ ทางเราได้รับสิ่งของทุกชิ้น และนำมาใช้ตามเจตนารมณ์ที่ท่านมอบให้ ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ผู้ให้ตลอดไปค่ะ

“ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ ที่มาเยี่ยม นำอาหาร นำสิ่งของ มาบริจาคให้แก่ทางศูนย์ หรือทุกท่านที่ส่ง ของมาทางพัสดุ ทางเราได้รับสิ่งของทุกชิ้น และนำมาใช้ตามเจตนารมณ์ที่ท่านมอบให้ ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ผู้ให้ตลอดไปค่ะ

ขอขอบพระคุณน้องคนิ้ง น้องมามิ้งค์ วง CGM48 และแฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,700บาท เพื่อสนับสนุน กิจกรรม ช่วยเหลือ สุนัขและแมว

ขอขอบพระคุณน้องคนิ้ง น้องมามิ้งค์ วง CGM48 และแฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,700บาท เพื่อสนับสนุน กิจกรรม ช่วยเหลือ สุนัขและแมว

“สิ่งของเวชภัณฑ์” ที่ทางมูลนิธิต้องการ ท่านใดที่ต้องการ ซื้อเป็นสิ่งของเพื่อนำเข้ามามอบให้ด้วยตัวท่านเองได้ค่ะ ทางมูลนิธิใช้ทุกวัน และใช้จำนวนมาก ท่านสามารถหาซื้อได้ง่าย ตามความสะดวก

“สิ่งของเวชภัณฑ์” ที่ทางมูลนิธิต้องการ ท่านใดที่ต้องการ ซื้อเป็นสิ่งของเพื่อนำเข้ามามอบให้ด้วยตัวท่านเองได้ค่ะ ทางมูลนิธิใช้ทุกวัน และใช้จำนวนมาก ท่านสามารถหาซื้อได้ง่าย ตามความสะดวก

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Shelter manager ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ต้องการผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Shelter manager ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ต้องการผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

Beautiful black kitten แค่เพราะสีดำ ”จึงทำให้คนบางประเภทคิดว่า สัตว์สีดำคือนำความโชคร้ายเข้ามา”

Beautiful black kitten แค่เพราะสีดำ ”จึงทำให้คนบางประเภทคิดว่า สัตว์สีดำคือนำความโชคร้ายเข้ามา”

Thank you Ambassador Bilingual School For Volunteers Big cleaning

Thank you Ambassador Bilingual School For Volunteers Big cleaning