Puppies for adoption หากท่านกำลังมองหา สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว เพื่อนที่แสนดี ซื่อสัตย์ หากทุกพร้อมสามารถเข้ามาเยี่ยมดูเด็กๆ ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ให้ความช่วยเหลือเข้ามา | https://www.santisookdogandcat.org
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
กิจกรรมของมูลนิธิ

บริจาคยาเพื่อเป็นทาน ให้ทุกท่านพ้นจากโรคภัยทั้งปวง ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอรับบริจาคยา วิตามิน บำรุง สัตว์ป่วย แอลกอฮอล์ เข็มฉีด ผ้าก๊อตขนาด 3” 4” นิ้ว

บริจาคยาเพื่อเป็นทาน ให้ทุกท่านพ้นจากโรคภัยทั้งปวง ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอรับบริจาคยา วิตามิน บำรุง สัตว์ป่วย แอลกอฮอล์ เข็มฉีด ผ้าก๊อตขนาด 3” 4” นิ้ว

ลูกสุนัขทิ้งหน้าศูนย์ เราย้ำอยู่เสมอว่า รักอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไม่ปัดภาระ ไม่ทอดทิ้ง ทุกกรณี ทุกปัญหา เมื่อวานนี้มีรถขับเข้ามาในศูนย์พักพิงของมูลนิธิ

ลูกสุนัขทิ้งหน้าศูนย์ เราย้ำอยู่เสมอว่า รักอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไม่ปัดภาระ ไม่ทอดทิ้ง ทุกกรณี ทุกปัญหา เมื่อวานนี้มีรถขับเข้ามาในศูนย์พักพิงของมูลนิธิ

หมวก Free site งานปัก สีดำ สีกรมท่า รายได้ร่วมช่วยเหลือทุกงาน ทุกกิจกรรม ทุกความช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว สนใจสินค้าทักได้ค่ะ 150 บาท รวมค่าส่ง ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดกำลังผลิตสินค้า

หมวก Free site งานปัก สีดำ สีกรมท่า รายได้ร่วมช่วยเหลือทุกงาน ทุกกิจกรรม ทุกความช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว สนใจสินค้าทักได้ค่ะ 150 บาท รวมค่าส่ง ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดกำลังผลิตสินค้า

ข้าวสารในแต่ละวัน ที่ทางมูลนิธิ การช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวไร้บ้าน จากข้างนอก ไม่ว่าจะเป็น บาดเจ็บ เจ็บป่วย เป็นโรค รวมถึงการทำหมัน รักษาพยาบาลแล้ว เรายังต้องให้การดูแล สุนัขและแมวภายในศูนย์พักพิงของเรา กว่า 300 ตัว

ข้าวสารในแต่ละวัน ที่ทางมูลนิธิ การช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวไร้บ้าน จากข้างนอก ไม่ว่าจะเป็น บาดเจ็บ เจ็บป่วย เป็นโรค รวมถึงการทำหมัน รักษาพยาบาลแล้ว เรายังต้องให้การดูแล สุนัขและแมวภายในศูนย์พักพิงของเรา กว่า 300 ตัว

Next TNR Spay and neuter project Cats Tampel About 150 cats มีผู้แจ้ง ขอความช่วยเหลือ มีแมวอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์ อารามห้วยลึก ดอนเปา อำเภอแม่วาง จำนวน 150 ตัวที่ขาดแคลนอาหารแมว และแมวขยายพันธ์ุจำนวนรวดเร็ว

Next TNR Spay and neuter project Cats Tampel About 150 cats มีผู้แจ้ง ขอความช่วยเหลือ มีแมวอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์ อารามห้วยลึก ดอนเปา อำเภอแม่วาง จำนวน 150 ตัวที่ขาดแคลนอาหารแมว และแมวขยายพันธ์ุจำนวนรวดเร็ว

60 Cats Tampel in Bangkok Urgent rescue ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้เดินทางไปรับแมว วัดแห่งหนึ่งใน กรุงเทพ จำนวน60 ตัวที่ผู้ดูแลป่วย และไม่สามารถดูแลแมวได้อีกต่อไป บวกกับทางวัด ต้องการให้แมวออกจากวัดไป

60 Cats Tampel in Bangkok Urgent rescue ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้เดินทางไปรับแมว วัดแห่งหนึ่งใน กรุงเทพ จำนวน60 ตัวที่ผู้ดูแลป่วย และไม่สามารถดูแลแมวได้อีกต่อไป บวกกับทางวัด ต้องการให้แมวออกจากวัดไป
ขอบพระคุณผู้ใจบุญ

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ทุกความช่วยเหลือของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ทุกความช่วยเหลือของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว

ขอบพระคุณ คุณ Ann ที่สั่งซื้ออาหารสุนัขและแมว พร้อมเวชภัณฑ์ยาทางเพื่อมอบให้ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอให้ผู้ให้จงมีแต่สิ่งดีๆ คิดสิ่งใดสมปรารถนา ขอบพระคุณ แทน 4 ขาทั้งหลาย

ขอบพระคุณ คุณ Ann ที่สั่งซื้ออาหารสุนัขและแมว พร้อมเวชภัณฑ์ยาทางเพื่อมอบให้ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอให้ผู้ให้จงมีแต่สิ่งดีๆ คิดสิ่งใดสมปรารถนา ขอบพระคุณ แทน 4 ขาทั้งหลาย

ขอบคุณมาก สําหรับการบริจาค เราอยากจะกล่าวขอบคุณ #Bible_Backpack และคุณไบเบิ้ล วิชาภาส สุเมตติกุล และแฟนคลับ ที่บริจาคอาหารแมว KANIVA รวมค่าใช้จ่าย 56,070 thb

ขอบคุณมาก สําหรับการบริจาค เราอยากจะกล่าวขอบคุณ #Bible_Backpack และคุณไบเบิ้ล วิชาภาส สุเมตติกุล และแฟนคลับ ที่บริจาคอาหารแมว KANIVA รวมค่าใช้จ่าย 56,070 thb

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ใจบุญที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่บริจาคอาหารน้องหมาน้องแมว ข้าวสาร เวชภัณฑ์ยา แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดต่อผู้ให้ตลอดไป

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ใจบุญที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่บริจาคอาหารน้องหมาน้องแมว ข้าวสาร เวชภัณฑ์ยา แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดต่อผู้ให้ตลอดไป

ขอบพระคุณ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริจาคถุงมือผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการทำหมัน สุนัขและแมวจรจัดให้แก่ทาง มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และบริษัท เจริญก้าวหน้า

ขอบพระคุณ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริจาคถุงมือผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการทำหมัน สุนัขและแมวจรจัดให้แก่ทาง มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และบริษัท เจริญก้าวหน้า
ภารกิจช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว

แมวโดนลูกดอกยิง 20:40 นาทีของคืนวันที่4 มีนาคมมีสายโทรมาหลายครั้งมากๆ ซึ่งเรารู้ดีว่าต้องมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวแน่นอน จะไม่รับก็คิดอยู่ว่าเขาคงต้องการความช่วยเหลือจริงๆ พิกัดแม่ริม มีแมวจรถูกลูกดอกยิงมากว่า 3 วัน

แมวโดนลูกดอกยิง 20:40 นาทีของคืนวันที่4 มีนาคมมีสายโทรมาหลายครั้งมากๆ ซึ่งเรารู้ดีว่าต้องมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวแน่นอน จะไม่รับก็คิดอยู่ว่าเขาคงต้องการความช่วยเหลือจริงๆ พิกัดแม่ริม มีแมวจรถูกลูกดอกยิงมากว่า 3 วัน

Update สุนัขมะเร็งอีกครั้ง เข้าอาทิตย์ที่ 4 ของการรักษาพยาบาล น้องอ้อนแอ้น สุนัขมะเร็ง ผลการรักษาได้ผลดีมากๆก้อนมะเร็ง แห้งลงเยอะมากๆ คาดว่าอีกประมาณ 2 อาทิตย์น้องคงจะหายเกือบเป็นปกติ สุนัขแข็งแรงดี กินอาหาร ไม่เครียด

Update สุนัขมะเร็งอีกครั้ง เข้าอาทิตย์ที่ 4 ของการรักษาพยาบาล น้องอ้อนแอ้น สุนัขมะเร็ง ผลการรักษาได้ผลดีมากๆก้อนมะเร็ง แห้งลงเยอะมากๆ คาดว่าอีกประมาณ 2 อาทิตย์น้องคงจะหายเกือบเป็นปกติ สุนัขแข็งแรงดี กินอาหาร ไม่เครียด

ย้ำอยู่เสมอว่า รักอย่างเดียวไม่พอ ชีวิต อิสรภาพ ความเป็นอยู่ ที่สัตว์ควรมี สิ่งที่มนุษย์มักเข้าใจว่า เพราะรัก เพราะห่วง จึง ต้องกักขัง จนสุดท้ายกลายเป็นการที่สัตว์ ต้องทนทุกข์ ทรมาน สนองอารมณ์มนุษย์ เพียงเพราะความเข้าใจผิดเป็นถูก

ย้ำอยู่เสมอว่า รักอย่างเดียวไม่พอ ชีวิต อิสรภาพ ความเป็นอยู่ ที่สัตว์ควรมี สิ่งที่มนุษย์มักเข้าใจว่า เพราะรัก เพราะห่วง จึง ต้องกักขัง จนสุดท้ายกลายเป็นการที่สัตว์ ต้องทนทุกข์ ทรมาน สนองอารมณ์มนุษย์ เพียงเพราะความเข้าใจผิดเป็นถูก

Update dog cancer น้องอ้อนแอ้น สุนัขมะเร็งเต้านม ที่มีก้อนใหญ่ขนาดประมาณ 3-4 kg ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ช่วยเหลือให้การรักษา ผลการรักษา ได้ผลดี ก้อนเนื้อยุบได้ดีมากๆ

Update dog cancer น้องอ้อนแอ้น สุนัขมะเร็งเต้านม ที่มีก้อนใหญ่ขนาดประมาณ 3-4 kg ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ช่วยเหลือให้การรักษา ผลการรักษา ได้ผลดี ก้อนเนื้อยุบได้ดีมากๆ

ขอความช่วยเหลือ “สุนัขป่วยมะเร็ง” ทั้งจมูกและใบหน้า พิกัด อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เบอร์ติดต่อ 0832343831 ผู้แจ้งขอความช่วยเหลือ เนื่องจากระยะทาง ที่ไกล จากเชียงใหม่ ทำให้ความช่วยเหลือ ลำบาก หน่วยงาน อาสาสมัคร ใกล้เคียง

ขอความช่วยเหลือ “สุนัขป่วยมะเร็ง” ทั้งจมูกและใบหน้า พิกัด อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เบอร์ติดต่อ 0832343831 ผู้แจ้งขอความช่วยเหลือ เนื่องจากระยะทาง ที่ไกล จากเชียงใหม่ ทำให้ความช่วยเหลือ ลำบาก หน่วยงาน อาสาสมัคร ใกล้เคียง

น่ารักแค่ไหน…ถามใจดู หาบ้าน..หารัก..น้องอยู่บ้านแมวสันติสุข(ดอยสะเก็ด) โปรโมชั่น ทำวัคซีนฟรี”ทำหมันฟรี”เมื่อรับอุปการะ จากเราค่ะ

น่ารักแค่ไหน…ถามใจดู หาบ้าน..หารัก..น้องอยู่บ้านแมวสันติสุข(ดอยสะเก็ด) โปรโมชั่น ทำวัคซีนฟรี”ทำหมันฟรี”เมื่อรับอุปการะ จากเราค่ะ
น้องหมาน้องแมวหาบ้าน

อ้อนหนักมากๆ จนคุณเขาต้องอุ้มกลับบ้านด้วย ได้บ้านอบอุ่น อีกหนึ่งชีวิต ขอบคุณผู้เมตตาค่ะ

อ้อนหนักมากๆ จนคุณเขาต้องอุ้มกลับบ้านด้วย ได้บ้านอบอุ่น อีกหนึ่งชีวิต ขอบคุณผู้เมตตาค่ะ

ได้บ้านแล้ว น้องไก่ซิลกี้ ที่เคยถูกขังแต่ในกรง จนเดินไม่ได้ มีผู้อุปการะน้อง ได้รับการดูแลอย่างดี มีนวดขาให้ด้วย จนน้องเดินได้ดีขึ้น ตัดขนจนมีเค้าโครงของ ไก่ฮอลแลนด์ น้องมีความสุขดี มีอิสรภาพ ขอบคุณผู้อุปการะที่ใจดีค่ะ Happy Chicken

ได้บ้านแล้ว น้องไก่ซิลกี้ ที่เคยถูกขังแต่ในกรง จนเดินไม่ได้ มีผู้อุปการะน้อง ได้รับการดูแลอย่างดี มีนวดขาให้ด้วย จนน้องเดินได้ดีขึ้น ตัดขนจนมีเค้าโครงของ ไก่ฮอลแลนด์ น้องมีความสุขดี มีอิสรภาพ ขอบคุณผู้อุปการะที่ใจดีค่ะ Happy Chicken

Kittens for adoption บ้านจ๋า..อยู่ไหน น่ารัก..เลี้ยงง่าย ทาสมิ้วๆทั้งหลาย แวะมารับพวกเราด้วย ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เรามีทั้งแมวเล็ก และ แมวโตให้ทุกท่านได้มารับอุปการะกัน

Kittens for adoption บ้านจ๋า..อยู่ไหน น่ารัก..เลี้ยงง่าย ทาสมิ้วๆทั้งหลาย แวะมารับพวกเราด้วย ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เรามีทั้งแมวเล็ก และ แมวโตให้ทุกท่านได้มารับอุปการะกัน

หาบ้านให้แมว พิกัด เชียงใหม่ เพศผู้ นิสัยดี ขี้อ้อน 095-564-5445 คุณ Ant แมวตัวนี้มีคนเก็บมาเลี้ยง แต่เนื่องจากแมวส่งเสียงร้อง ก่อความรำคาญ ให้เพื่อนข้างห้อง(หอพัก) ผู้ดูแลหอพักจึงขอให้ เอาแมวออกไม่อนุญาตให้เลี้ยง สุดท้ายชะตากรรม ตกที่แมว

หาบ้านให้แมว พิกัด เชียงใหม่ เพศผู้ นิสัยดี ขี้อ้อน 095-564-5445 คุณ Ant แมวตัวนี้มีคนเก็บมาเลี้ยง แต่เนื่องจากแมวส่งเสียงร้อง ก่อความรำคาญ ให้เพื่อนข้างห้อง(หอพัก) ผู้ดูแลหอพักจึงขอให้ เอาแมวออกไม่อนุญาตให้เลี้ยง สุดท้ายชะตากรรม ตกที่แมว

Happy ending for new home Thank you so much for your love ท่านอนที่อ้อนวอน จนได้บ้าน เลี้ยงมา 5 ปี รอคนที่ใช่ คนจะรัก ถึงดำ พิการก็รักน้องแมว เป็นอีกวันดีๆที่เด็กๆเราได้บ้านถาวร

Happy ending for new home Thank you so much for your love ท่านอนที่อ้อนวอน จนได้บ้าน เลี้ยงมา 5 ปี รอคนที่ใช่ คนจะรัก ถึงดำ พิการก็รักน้องแมว เป็นอีกวันดีๆที่เด็กๆเราได้บ้านถาวร

หาบ้านถาวร พิกัด วัดป่าธรรมาภิรมย์ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เบอร์ติดต่อ 093-5817989 สุนัข..สายพันธุ์ ฟิลล่า จำนวน 4 ตัว ที่เจ้าของนำมาปล่อยไว้ที่วัด ตอนนี้พระที่ดูแลอยู่ ป่วยหนัก ไม่มีแรงที่จะดูแลได้ เพราะสุนัขเป็นสายพันธุ์ใหญ่ เกินกว่าที่พระจะดูแลได้

หาบ้านถาวร พิกัด วัดป่าธรรมาภิรมย์ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เบอร์ติดต่อ 093-5817989 สุนัข..สายพันธุ์ ฟิลล่า จำนวน 4 ตัว ที่เจ้าของนำมาปล่อยไว้ที่วัด ตอนนี้พระที่ดูแลอยู่ ป่วยหนัก ไม่มีแรงที่จะดูแลได้ เพราะสุนัขเป็นสายพันธุ์ใหญ่ เกินกว่าที่พระจะดูแลได้
วิดีโอคลิป