Poor dog by Owner อย่าหาทำ เมื่อวานนี้มีผู้แจ้ง ขอความช่วยเหลือมาทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ว่าพบสุนัขถูกเจ้าของ ผูกไว้ไม่รู้ว่านานแค่ไหน? สุดท้ายสุนัขหลุดออกมา จนผู้แจ้งเห็น เลยแจ้งขอความช่วยเหลือ สุนัขเป็นเพศผู้ นิสัยดี ไม่ดุร้าย | https://www.santisookdogandcat.org
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
กิจกรรมของมูลนิธิ

ทำหมัน Castration/Spay วันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อแมวจรจัด ได้ทำหมันให้แก่สุนัขและแมว วัด รวมถึง ผู้ที่ให้อาหารสุนัขและแมวไร้บ้าน ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการทำหมัน เราพยายาม ทำเรื่อยๆ แม้จะไม่ใช่จำนวนมากๆแต่เราก็ทำตลอด

ทำหมัน Castration/Spay วันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อแมวจรจัด ได้ทำหมันให้แก่สุนัขและแมว วัด รวมถึง ผู้ที่ให้อาหารสุนัขและแมวไร้บ้าน ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการทำหมัน เราพยายาม ทำเรื่อยๆ แม้จะไม่ใช่จำนวนมากๆแต่เราก็ทำตลอด

ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ คุณหยิ่น อานันท์ ว่อง และ กลุ่มแฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคอาหารสุนัข ให้แก่ทางมูลนิธิ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดตลอดไปค่ะ

ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ คุณหยิ่น อานันท์ ว่อง และ กลุ่มแฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคอาหารสุนัข ให้แก่ทางมูลนิธิ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดตลอดไปค่ะ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

“ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ ที่มาเยี่ยม นำอาหาร นำสิ่งของ มาบริจาคให้แก่ทางศูนย์ หรือทุกท่านที่ส่ง ของมาทางพัสดุ ทางเราได้รับสิ่งของทุกชิ้น และนำมาใช้ตามเจตนารมณ์ที่ท่านมอบให้ ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ผู้ให้ตลอดไปค่ะ

“ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ ที่มาเยี่ยม นำอาหาร นำสิ่งของ มาบริจาคให้แก่ทางศูนย์ หรือทุกท่านที่ส่ง ของมาทางพัสดุ ทางเราได้รับสิ่งของทุกชิ้น และนำมาใช้ตามเจตนารมณ์ที่ท่านมอบให้ ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ผู้ให้ตลอดไปค่ะ
ภารกิจช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว

หลุดมาหรือตั้งใจทิ้ง วันนี้มีผู้แจ้งมาว่า เจอแมวอยู่ข้างทาง พิกัดแม่โจ้ เชียงใหม่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จึงเดินทางไปรับแมว เพื่อส่งตัวตรวจรักษาต่อไป ลักษณะ ของแมวคือถูกพันมาทั้งตัว มีแผลตามลำตัว เป็นหนอง

หลุดมาหรือตั้งใจทิ้ง วันนี้มีผู้แจ้งมาว่า เจอแมวอยู่ข้างทาง พิกัดแม่โจ้ เชียงใหม่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จึงเดินทางไปรับแมว เพื่อส่งตัวตรวจรักษาต่อไป ลักษณะ ของแมวคือถูกพันมาทั้งตัว มีแผลตามลำตัว เป็นหนอง

เจ้าเมี้ยวป่วย อาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้แจ้งว่าเจอแมวนอนป่วยอยู่ข้างทาง แมวผอมและโทรม จึงติดต่อขอทางมูลนิธิช่วยเหลือแมวตัวนี้ เราจึงแจ้งให้ผู้พบเห็น นำแมวไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ ที่แม่ออน้พื่อรักษาพยาบาล

เจ้าเมี้ยวป่วย อาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้แจ้งว่าเจอแมวนอนป่วยอยู่ข้างทาง แมวผอมและโทรม จึงติดต่อขอทางมูลนิธิช่วยเหลือแมวตัวนี้ เราจึงแจ้งให้ผู้พบเห็น นำแมวไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ ที่แม่ออน้พื่อรักษาพยาบาล

มะเร็ง TVT เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้แจ้งว่ามีสุนัขป่วยเป็นมะเร็ง พิกัด ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่(ประตู6) เป็นสุนัขที่มีผู้ให้อาหาร อยู่ประจำ แต่ช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาสุนัขป่วยจึงขอความช่วยเหลือมาทาง มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

มะเร็ง TVT เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้แจ้งว่ามีสุนัขป่วยเป็นมะเร็ง พิกัด ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่(ประตู6) เป็นสุนัขที่มีผู้ให้อาหาร อยู่ประจำ แต่ช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาสุนัขป่วยจึงขอความช่วยเหลือมาทาง มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

ฮังเล V ปูนิ่ม มาส่งข่าวอีกสองสาว ที่ทางมูลนิธิช่วยเหลือมาจากวัด ซึ่งถูกเจ้าของนำมาทิ้งไว้ สุนัขเป็นสุนัขสายพันธุ์ ที่ถูกผสมพันธ์ขายจนยับเยิน ร่างกายทรุดโทรม สุดท้ายก็หมดค่าหมดราคา

ฮังเล V ปูนิ่ม มาส่งข่าวอีกสองสาว ที่ทางมูลนิธิช่วยเหลือมาจากวัด ซึ่งถูกเจ้าของนำมาทิ้งไว้ สุนัขเป็นสุนัขสายพันธุ์ ที่ถูกผสมพันธ์ขายจนยับเยิน ร่างกายทรุดโทรม สุดท้ายก็หมดค่าหมดราคา

ผ่าตัดแล้ว มะขามสุนัขไร้บ้านเพศเมียจากจังหวัดอ่างทอง ที่ทางเราได้รับช่วยเหลือ สุนัขได้รับการผ่าตัดขาข้างที่เสียออกแล้ว สุนัขปลอดภัยดี ตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด สันป่าตอง จึงมาแจ้งให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวทราบค่ะ

ผ่าตัดแล้ว มะขามสุนัขไร้บ้านเพศเมียจากจังหวัดอ่างทอง ที่ทางเราได้รับช่วยเหลือ สุนัขได้รับการผ่าตัดขาข้างที่เสียออกแล้ว สุนัขปลอดภัยดี ตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด สันป่าตอง จึงมาแจ้งให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวทราบค่ะ

Poor dog by Owner อย่าหาทำ เมื่อวานนี้มีผู้แจ้ง ขอความช่วยเหลือมาทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ว่าพบสุนัขถูกเจ้าของ ผูกไว้ไม่รู้ว่านานแค่ไหน? สุดท้ายสุนัขหลุดออกมา จนผู้แจ้งเห็น เลยแจ้งขอความช่วยเหลือ สุนัขเป็นเพศผู้ นิสัยดี ไม่ดุร้าย

Poor dog by Owner อย่าหาทำ เมื่อวานนี้มีผู้แจ้ง ขอความช่วยเหลือมาทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ว่าพบสุนัขถูกเจ้าของ ผูกไว้ไม่รู้ว่านานแค่ไหน? สุดท้ายสุนัขหลุดออกมา จนผู้แจ้งเห็น เลยแจ้งขอความช่วยเหลือ สุนัขเป็นเพศผู้ นิสัยดี ไม่ดุร้าย
น้องหมาน้องแมวหาบ้าน

หาบ้าน อายุ 9 เดือน เพศผู้ นิสัยขี้อ้อนติดคน น้องอยู่บ้านแมวสันติสุขดอยสะเก็ด ท่านใดสนใจรับอุปการะสามารถเข้าไปเล่นหรือเยี่ยมน้องดูก่อนได้นะคะ เปิดทุกวัน10:00-17:00 ขอบคุณค่ะ

หาบ้าน อายุ 9 เดือน เพศผู้ นิสัยขี้อ้อนติดคน น้องอยู่บ้านแมวสันติสุขดอยสะเก็ด ท่านใดสนใจรับอุปการะสามารถเข้าไปเล่นหรือเยี่ยมน้องดูก่อนได้นะคะ เปิดทุกวัน10:00-17:00 ขอบคุณค่ะ

หาบ้านให้น้อง Exotic shorthair สีดำขาวเพศผู้ สีลายเพศเมีย ทำหมัน ทำวัคซีนครบ ตรวจโรคผ่านทุกอย่าง อายุ4 ขวบ นิสัย ขี้อ้อนติดคน ทั้งคู่ เลี้ยงในบ้านตลอด ท่านใดที่มีกำลังในการเลี้ยงดู (กำลังทรัพย์)

หาบ้านให้น้อง Exotic shorthair สีดำขาวเพศผู้ สีลายเพศเมีย ทำหมัน ทำวัคซีนครบ ตรวจโรคผ่านทุกอย่าง อายุ4 ขวบ นิสัย ขี้อ้อนติดคน ทั้งคู่ เลี้ยงในบ้านตลอด ท่านใดที่มีกำลังในการเลี้ยงดู (กำลังทรัพย์)

Puppies for adoption บ้านคืออะไร ความรักเอ่ย ใจอยู่หนไหนหนา ร่อนเร่พเนจร อยากมีบ้าน โหยหาความรัก ด้วยวัย3เดือน “สีขาวเป็นหนุ่มน้อย สีดอกรักเป็นสาวน้อย” สำมะโนครัว เกิดในป่า ชีวิตลั่นล้าตามประสา หมาน้อย ที่ไร้เดียงสา ท่านที่รับอุปการะ

Puppies for adoption บ้านคืออะไร ความรักเอ่ย ใจอยู่หนไหนหนา ร่อนเร่พเนจร อยากมีบ้าน โหยหาความรัก ด้วยวัย3เดือน “สีขาวเป็นหนุ่มน้อย สีดอกรักเป็นสาวน้อย” สำมะโนครัว เกิดในป่า ชีวิตลั่นล้าตามประสา หมาน้อย ที่ไร้เดียงสา ท่านที่รับอุปการะ

หาบ้านเด็กๆอายุ 1 เดือนครึ่ง มีทั้งเพศผู้/เพศเมีย พิกัด สี่แยกสะเมิง ติดต่อสอบถามรายละเอียด 0818841244 ฝากแชร์ด้วยค่ะ

หาบ้านเด็กๆอายุ 1 เดือนครึ่ง มีทั้งเพศผู้/เพศเมีย พิกัด สี่แยกสะเมิง ติดต่อสอบถามรายละเอียด 0818841244 ฝากแชร์ด้วยค่ะ

ลูกหมาหาบ้าน ท่านใดที่รับอุปการะ เมื่ออายุครบทำหมัน ทางมูลนิธิทำหมันให้ฟรี ฝากเมตตาให้บ้านแก่เขาด้วย ตามหาบ้านให้น้องๆค่ะ มีบุคคลนำมาปล่อยที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ น้องมีทั้งหมด 5 ตัว ติดต่อโทร 053-112325

ลูกหมาหาบ้าน ท่านใดที่รับอุปการะ เมื่ออายุครบทำหมัน ทางมูลนิธิทำหมันให้ฟรี ฝากเมตตาให้บ้านแก่เขาด้วย ตามหาบ้านให้น้องๆค่ะ มีบุคคลนำมาปล่อยที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ น้องมีทั้งหมด 5 ตัว ติดต่อโทร 053-112325

Puppies For Adoption เชิญค่ะ เลี้ยงคนแล้วเหนื่อยใจ หันมารับเลี้ยงเพื่อนที่แสนจะซื่อสัตย์แทน ได้บุญ ได้ความสุข ได้รอยยิ้ม เด็กๆชุดนี้มาจาก เขื่อนแม่กวง ที่ถูกคนนำมาทิ้ง (เหมือนเดิม) ทุกตัวได้วัคซีน 2 เข็ม

Puppies For Adoption เชิญค่ะ เลี้ยงคนแล้วเหนื่อยใจ หันมารับเลี้ยงเพื่อนที่แสนจะซื่อสัตย์แทน ได้บุญ ได้ความสุข ได้รอยยิ้ม เด็กๆชุดนี้มาจาก เขื่อนแม่กวง ที่ถูกคนนำมาทิ้ง (เหมือนเดิม) ทุกตัวได้วัคซีน 2 เข็ม
วิดีโอคลิป