Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม | https://www.santisookdogandcat.org
31 ม.ค. 2567 , เข้าชม 102 ครั้ง

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์  เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว ทางมูลนิธิได้รับทุกชิ้น ใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อน้องหมาน้องแมว ตามเจตนารมณ์ของทุกท่านที่มอบให้

ขอบพระคุณทุกๆท่านจากใจแทน 4 ขาทั้งหลาย

แอดมินเพจ และ ผู้ร่วมก่อตั้ง
น้ำฝน ฮิลเกอรส์
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์ เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (เสด็จเป็นการส่วนพระองค์) มายังมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่8ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (เสด็จเป็นการส่วนพระองค์) มายังมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ขอบพระคุณทุกท่าน การให้ สุขใจ คือกุศล มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด กราบขอบพระคุณทุกท่านทุกเราไม่ได้เอ่ยนาม ไม่เคยพบเจอ ไม่เคยรู้จัก แต่ด้วยความเมตตาที่ทุกท่านมอบให้ เราขอส่งผ่านสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ท่านและครอบครัวค่ะ

ขอบพระคุณทุกท่าน การให้ สุขใจ คือกุศล มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด กราบขอบพระคุณทุกท่านทุกเราไม่ได้เอ่ยนาม ไม่เคยพบเจอ ไม่เคยรู้จัก แต่ด้วยความเมตตาที่ทุกท่านมอบให้ เราขอส่งผ่านสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ท่านและครอบครัวค่ะ
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105 , 080-0045439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"