Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ”ทุกความช่วยเหลือ” ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม | https://www.santisookdogandcat.org
07 พ.ค. 2566 , เข้าชม 45 ครั้ง

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ”ทุกความช่วยเหลือ” ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

Thank you for all Donations ทุกความเมตตา ”ทุกความช่วยเหลือ” ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม

ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์  เรารับทุกอย่าง แม้จะเป็นสิ่งของใช้แล้ว ทางมูลนิธิได้รับทุกชิ้น ใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อน้องหมาน้องแมว ตามเจตนารมณ์ของทุกท่านที่มอบให้

ขอบพระคุณทุกๆท่านจากใจแทน 4 ขาทั้งหลาย

แอดมินเพจ และ ผู้ร่วมก่อตั้ง
น้ำฝน ฮิบเกอรส์
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ทางเราได้โอนเงินจำนวน 4,150 บาท ที่ท่านได้โอนเข้ามาในบัญชี มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ตามจำนวนให้แก่ทางร้านอาหาร เพื่อช่วยค่าอาหารให้แก่สุนัข วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันนี้ทางเราได้โอนเงินจำนวน 4,150 บาท ที่ท่านได้โอนเข้ามาในบัญชี มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ตามจำนวนให้แก่ทางร้านอาหาร เพื่อช่วยค่าอาหารให้แก่สุนัข วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์

Thank you for all Donations ทุกความเมตตาทุกความช่วยเหลือ ของทุกๆท่าน แม้ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทุกการให้ สิ่งของ ทั้งที่มามอบด้วยตัวท่านเองและ ส่งมาทางพัสดุ อาหาร ที่เกี่ยวกับสัตว์

Thanks you so much Beautiful donations ทุกการบริจาคสิ่งของ ทุกการให้มีความหมายเสมอ อาหาร เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทุกชนิดที่ท่านนำมามอบให้ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณค่ะ

Thanks you so much Beautiful donations ทุกการบริจาคสิ่งของ ทุกการให้มีความหมายเสมอ อาหาร เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทุกชนิดที่ท่านนำมามอบให้ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณค่ะ
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105, 083-7818439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"