Thank you for Donation Perfect Companion Group ขอขอบพระคุณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ที่บริจาคอาหารสัตว์ จำนวน 100 กระสอบ 2,000 กิโล ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด | https://www.santisookdogandcat.org
25 พ.ย. 2565 , เข้าชม 174 ครั้ง

Thank you for Donation Perfect Companion Group ขอขอบพระคุณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ที่บริจาคอาหารสัตว์ จำนวน 100 กระสอบ 2,000 กิโล ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

Thank you for Donation Perfect Companion Group

ขอขอบพระคุณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ที่บริจาคอาหารสัตว์ จำนวน 100 กระสอบ 2,000 กิโล ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อใช้ประโยชน์แก่สุนัขและแมว ขอให้บริษัท และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดไปค่ะ

ด้วยความนับถือ
แอดมินเพจ และผู้ร่วมก่อตั้ง
น้ำฝน ฮิลเกอรส์
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you so much ขอบพระคุณผู้ให้ ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่ทางมูลนิธิ สิ่งของทุกอย่างที่ท่านนำมามอบให้เราใช้ทุกอย่างเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสิ่งที่ทุกท่านตั้งใจ ขอสิ่งดีๆจงมีแด่ผู้ให้ตลอดไป ขอบพระคุณมากค่ะ

Thank you so much ขอบพระคุณผู้ให้ ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่ทางมูลนิธิ สิ่งของทุกอย่างที่ท่านนำมามอบให้เราใช้ทุกอย่างเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสิ่งที่ทุกท่านตั้งใจ ขอสิ่งดีๆจงมีแด่ผู้ให้ตลอดไป ขอบพระคุณมากค่ะ

ทางมูลนิธิขอบพระคุณ หจก.ยอดผักหวานที่นำข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบมาบริจาค พร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ทางมูลนิธิ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่สิ่งดีๆ ตลอดไป ขอบพระคุณมากค่ะ

ทางมูลนิธิขอบพระคุณ หจก.ยอดผักหวานที่นำข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบมาบริจาค พร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ทางมูลนิธิ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่สิ่งดีๆ ตลอดไป ขอบพระคุณมากค่ะ
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105, 083-7818439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"