Spay/neutering ครั้งที่ 1 โครงการ ทำหมันสุนัขและแมววัด จังหวัดลำปาง ซึ่งมีจำนวนกว่า 400 ตัว | https://www.santisookdogandcat.org
25 ธ.ค. 2566 , เข้าชม 140 ครั้ง

Spay/neutering ครั้งที่ 1 โครงการ ทำหมันสุนัขและแมววัด จังหวัดลำปาง ซึ่งมีจำนวนกว่า 400 ตัว

Spay/neutering ครั้งที่ 1

โครงการ ทำหมันสุนัขและแมววัด จังหวัดลำปาง ซึ่งมีจำนวนกว่า 400 ตัว ที่แพร่พันธุ์ ขยายพันธุ์ จากความไม่รับผิดชอบของมนุษย์ นำมาปล่อย นำมาถวายพระ แบบถาวร ด้วยจำนวนที่มากเกิน จนพระสงฆ์ลำบาก จากการดูแลไม่ทั่วถึง ท่านทราบหรือไม่ว่า ภาระ ในแต่ละวันหนักหนาขนาดไหน“ หมาแมวอยู่กันอย่างไร เมื่อทุกคนเข้าใจว่าวัดคือสถานที่รับเลี้ยงสัตว์จริงหรือ..?

มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ลงพื้นที่“ทำหมัน”เพื่อหยุดการขยายพันธุ์ ตัดวงจรการเกิดที่ไม่พร้อม การเกิดที่ทุกข์ทรมาน”ท่านใดเห็นด้วยต่อการทำหมันท่านสามารถร่วมสนับสนุน ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ในการทำหมันได้ค่ะ บัญชีมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี403 783 4644 ออมทรัพย์

ขอบพระคุณค่ะ

แอดมินเพจ และผู้ร่วมก่อตั้ง
น้ำฝน ฮิลเกอรส์
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 1 K 1 LIFE ได้มอบนมแพะ SmartHeart ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 1,020 กระป๋อง เพื่อใช้ประโยชน์แก่สุนัขและแมว ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณผู้ให้ และทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง I SmartHeart

โครงการ 1 K 1 LIFE ได้มอบนมแพะ SmartHeart ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 1,020 กระป๋อง เพื่อใช้ประโยชน์แก่สุนัขและแมว ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณผู้ให้ และทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง I SmartHeart

TNR Program sterilization Temple dogs ทำหมันน้องหมาให้กับวัดป่าอำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จับสุนัขทั้งเพศผู้เพศเมีย จำนวน21ตัว เพื่อนำออกมาทำหมัน ทำวัคซีน ถ่ายพยาธิ พักฟื้นที่มูลนิธิ 5-7 วันแล้วส่งกลับที่เดิม

TNR Program sterilization Temple dogs ทำหมันน้องหมาให้กับวัดป่าอำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จับสุนัขทั้งเพศผู้เพศเมีย จำนวน21ตัว เพื่อนำออกมาทำหมัน ทำวัคซีน ถ่ายพยาธิ พักฟื้นที่มูลนิธิ 5-7 วันแล้วส่งกลับที่เดิม

Heat stroke โรคลมแดด ในช่วงอากาศที่ร้อน เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงของท่านให้ดีค่ะ Santisook dog and cat rescue foundation

Heat stroke โรคลมแดด ในช่วงอากาศที่ร้อน เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงของท่านให้ดีค่ะ Santisook dog and cat rescue foundation
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105, 083-7818439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"