ส่งดวงจิตสี่ขา เราได้ทำบุญให้สี่ขา บริเวณ เตาเผา ของมูลนิธิทุกชีวิตที่จากไป ทั้งหลายที่จากเราไป เราทำทุกปี เพราะเชื่อว่าพวกคือสิ่งมีชีวิต จิตเหมือนมนุษย์ หลังความตาย เราทำพิธีง่ายๆ แต่มีความหมายและตั้งใจทำ | https://www.santisookdogandcat.org
08 พ.ย. 2566 , เข้าชม 47 ครั้ง

ส่งดวงจิตสี่ขา เราได้ทำบุญให้สี่ขา บริเวณ เตาเผา ของมูลนิธิทุกชีวิตที่จากไป ทั้งหลายที่จากเราไป เราทำทุกปี เพราะเชื่อว่าพวกคือสิ่งมีชีวิต จิตเหมือนมนุษย์ หลังความตาย เราทำพิธีง่ายๆ แต่มีความหมายและตั้งใจทำ

ส่งดวงจิตสี่ขา

เราได้ทำบุญให้สี่ขา บริเวณ เตาเผา ของมูลนิธิทุกชีวิตที่จากไป ทั้งหลายที่จากเราไป เราทำทุกปี เพราะเชื่อว่าพวกคือสิ่งมีชีวิต จิตเหมือนมนุษย์ หลังความตาย เราทำพิธีง่ายๆ แต่มีความหมาย และ ตั้งใจทำ

ขอบพระคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือมาตลอดค่ะ
น้ำฝน ฮิลเกอรส์
แอดมินเพจ และผู้ร่วมก่อตั้ง
Santisook dogs and cats rescue foundation
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทำหมัน วันนี้เป็นอีกวันที่เราได้”ทำหมันฟรี”ให้แก่น้องหมาน้องแมวจนอาศัยอยู่ที่วัดตรงข้าม เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง..อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ จำนวน 22 ตัวซึ่งเป็นสุนัขที่คนนำมาปล่อยทิ้ง..เราสามารถควบคุมการขยายพันธ์น้องหมาน้องแมวได้อีกจุด

ทำหมัน วันนี้เป็นอีกวันที่เราได้”ทำหมันฟรี”ให้แก่น้องหมาน้องแมวจนอาศัยอยู่ที่วัดตรงข้าม เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง..อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ จำนวน 22 ตัวซึ่งเป็นสุนัขที่คนนำมาปล่อยทิ้ง..เราสามารถควบคุมการขยายพันธ์น้องหมาน้องแมวได้อีกจุด

ทำสิ่งใด..ย่อมได้สิ่งนั้น มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณทุกท่าน หลายท่านที่ไม่มีรูปภาพ นำอาหารน้องหมาน้องแมวพร้อม เวชภัณฑ์ยามามอบให้ทางเราเพื่อใช้ประโยชน์ ปีใหม่นี้ขอทุกท่านจงมีแต่สิ่งดีๆ ปลอดภัยทุกที่ตลอดไป

ทำสิ่งใด..ย่อมได้สิ่งนั้น มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณทุกท่าน หลายท่านที่ไม่มีรูปภาพ นำอาหารน้องหมาน้องแมวพร้อม เวชภัณฑ์ยามามอบให้ทางเราเพื่อใช้ประโยชน์ ปีใหม่นี้ขอทุกท่านจงมีแต่สิ่งดีๆ ปลอดภัยทุกที่ตลอดไป

เบื้องหลังของการเลี้ยงดู มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด พยายามมากที่จะเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวให้มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้อง..ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ..เพราะจำนวนที่มาก..เราจึงพยายามมากที่จะไม่เพิ่มจำนวนน้องหมาน้องแมวเพื่ออัดเข้ามา..

เบื้องหลังของการเลี้ยงดู มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด พยายามมากที่จะเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวให้มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้อง..ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ..เพราะจำนวนที่มาก..เราจึงพยายามมากที่จะไม่เพิ่มจำนวนน้องหมาน้องแมวเพื่ออัดเข้ามา..
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105, 083-7818439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"