TNR Spay/Neuter โครงการทำหมัน(ฟรี) มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน ทางมูลนิธิได้ทำหมัน ให้สุนัขและแมวที่ห่างไกลความความเจริญ ขาดโอกาส จึงทำให้สุนัขและแมว | https://www.santisookdogandcat.org
23 ต.ค. 2566 , เข้าชม 307 ครั้ง
TNR Spay/Neuter โครงการทำหมัน(ฟรี) มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน ทางมูลนิธิได้ทำหมัน ให้สุนัขและแมวที่ห่างไกลความความ

TNR Spay/Neuter โครงการทำหมัน(ฟรี) มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน ทางมูลนิธิได้ทำหมัน ให้สุนัขและแมวที่ห่างไกลความความเจริญ ขาดโอกาส จึงทำให้สุนัขและแมว

TNR Spay/Neuter

โครงการทำหมัน(ฟรี) มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน ทางมูลนิธิได้ทำหมัน ให้สุนัขและแมวที่ห่างไกลความความเจริญ ขาดโอกาส จึงทำให้สุนัขและแมว ซึ่งเป็นเหตุให้สุนัขและแมว เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้เกิดปัญหาทางสังคม และชุมชน ที่ขาดความเข้าใจในเรื่องของการทำหมัน

การทำหมันนอกจากส่งผลที่ดีต่อปัญหาเรื่องของการขยายพันธ์ุ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงแสนรัก ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ช่วยลดภาระ และ ปัญหาในชุมชนแบบยังยืนด้วยค่ะ ดีที่สุด หยุดที่ทำหมัน

ขอบคุณทีมงานมูลนิธิสันติสุขทุกคน
ที่ร่วมแรง ร่วมใจ

แอดมินเพจ และผู้ร่วมก่อตั้ง
น้ำฝน ฮิลเกอรส์
best team ever
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาบอกบุญทุกท่านค่ะ เรื่องการสร้างเตาเผาศพน้องหมาและน้องแมว มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ทำการสร้างที่เผาศพน้องหมาและน้องแมวขึ้นเรื่อวจากตลอดเวลาที่ผ่านมา เราใช้วิธีฝังมาตลอด..เมื่อเวลานานเข้าสถานที่ฝังก็ไม่มี และเริ่มเป็นปัญหาขึ้น

มาบอกบุญทุกท่านค่ะ เรื่องการสร้างเตาเผาศพน้องหมาและน้องแมว มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ทำการสร้างที่เผาศพน้องหมาและน้องแมวขึ้นเรื่อวจากตลอดเวลาที่ผ่านมา เราใช้วิธีฝังมาตลอด..เมื่อเวลานานเข้าสถานที่ฝังก็ไม่มี และเริ่มเป็นปัญหาขึ้น

รักน้องหมาน้องแมวของท่านโปรด นำสุนัขและแมวไปทำวัคซีน ป้องกันโรคตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ตามกำหนดเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก ด้วยความปรารถนาดี จากเรา มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

รักน้องหมาน้องแมวของท่านโปรด นำสุนัขและแมวไปทำวัคซีน ป้องกันโรคตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ตามกำหนดเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก ด้วยความปรารถนาดี จากเรา มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

ขอขอบพระคุณ กลุ่มมิกซ์ สหภาพ แฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคสบทบ เงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิ

ขอขอบพระคุณ กลุ่มมิกซ์ สหภาพ แฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคสบทบ เงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิ
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105 , 080-0045439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"