ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการทำหมันสุนัข | https://www.santisookdogandcat.org
10 เม.ย. 2566 , เข้าชม 99 ครั้ง

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการทำหมันสุนัข

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

อีก 1 สุนัขพันธ์ุไทย ที่มีโอกาสได้บ้านใหม่ ครอบครัวใหม่ ที่มอบโอกาสให้แก่เขา การรับเลี้ยงสุนัขที่โตเต็มที่แล้ว จะดูแลง่ายกว่า เพราะทางเราได้ทำหมัน ทำวัคซีน สุขภาพแข็งแรง นิสัยจะคงเดิมทุกอย่าง

อีก 1 สุนัขพันธ์ุไทย ที่มีโอกาสได้บ้านใหม่ ครอบครัวใหม่ ที่มอบโอกาสให้แก่เขา การรับเลี้ยงสุนัขที่โตเต็มที่แล้ว จะดูแลง่ายกว่า เพราะทางเราได้ทำหมัน ทำวัคซีน สุขภาพแข็งแรง นิสัยจะคงเดิมทุกอย่าง

Santisook dogs and cats Rescue Foundation. We are a nonprofit group of people whose aim is to prevent cruelty, promote kindness and alleviate the suffering of cats and dogs in Chiang Mai.

Santisook dogs and cats Rescue Foundation. We are a nonprofit group of people whose aim is to prevent cruelty, promote kindness and alleviate the suffering of cats and dogs in Chiang Mai.

ส่งกลับสุนัขวัด มะเร็งผิวหนัง หลังจากรักษา4เดือนเต็ม หลังจากหายทางมูลนิธิได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้ และส่งน้องกลับวัดที่มีพระท่านคอยดูแลให้อาหาร สุนัขมีความสุขกว่าที่จะอยู่ในศูนย์พักพิง อิสระภาพ ทางร่างกายและจิตใจ

ส่งกลับสุนัขวัด มะเร็งผิวหนัง หลังจากรักษา4เดือนเต็ม หลังจากหายทางมูลนิธิได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้ และส่งน้องกลับวัดที่มีพระท่านคอยดูแลให้อาหาร สุนัขมีความสุขกว่าที่จะอยู่ในศูนย์พักพิง อิสระภาพ ทางร่างกายและจิตใจ
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105, 083-7818439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"