Thank you for all Donations ขอบพระคุณทุกความเมตตา ทุกการแบ่งปัน ทุกความช่วยเหลือ เพื่อให้เราได้มี กำลังกาย กำลังใจ ที่จะช่วยเหลือสัตว์อีกมากมาย หลายชีวิต ให้ได้อิ่มท้อง | https://www.santisookdogandcat.org
15 ม.ค. 2565 , เข้าชม 326 ครั้ง

Thank you for all Donations ขอบพระคุณทุกความเมตตา ทุกการแบ่งปัน ทุกความช่วยเหลือ เพื่อให้เราได้มี กำลังกาย กำลังใจ ที่จะช่วยเหลือสัตว์อีกมากมาย หลายชีวิต ให้ได้อิ่มท้อง

Thank you for all Donations

ขอบพระคุณทุกความเมตตา

ทุกการแบ่งปัน ทุกความช่วยเหลือ เพื่อให้เราได้มี กำลังกาย กำลังใจ ที่จะช่วยเหลือสัตว์อีกมากมาย หลายชีวิต ให้ได้อิ่มท้อง ได้มีที่อยู่ ได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการทำ กิจกรรม ทำหมัน ให้แก่น้องหมาน้องแมว ไร้บ้าน เรายังคงดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ขอบพระคุณทุกๆท่าน แทนสี่ขาทั้งหลาย ที่ได้รับค่ะ

แอดมินเพจ และผู้ร่วมก่อตั้ง
น้ำฝน ฮิลเกอรส์
มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
Santisook dogs and cats rescue foundation
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

เบื้องหลังของการเลี้ยงดู มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด พยายามมากที่จะเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวให้มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้อง..ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ..เพราะจำนวนที่มาก..เราจึงพยายามมากที่จะไม่เพิ่มจำนวนน้องหมาน้องแมวเพื่ออัดเข้ามา..

เบื้องหลังของการเลี้ยงดู มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด พยายามมากที่จะเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวให้มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้อง..ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ..เพราะจำนวนที่มาก..เราจึงพยายามมากที่จะไม่เพิ่มจำนวนน้องหมาน้องแมวเพื่ออัดเข้ามา..

กฎกติกาทำหมันน้องหมาน้องแมว (ฟรี) เนื่องจากหลายครั้งที่มีการจองคิวในการทำหมัน หลายคนไม่นำน้องหมาน้องแมวมาตามนัด ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในการยกเลิก ทางเราต้องคอยติดตามสอบถาม ทุกครั้ง จึงทำให้น้องหมาน้องแมวอีกหลายตัวที่รอคิว หมดโอกาสไปด้วย

กฎกติกาทำหมันน้องหมาน้องแมว (ฟรี) เนื่องจากหลายครั้งที่มีการจองคิวในการทำหมัน หลายคนไม่นำน้องหมาน้องแมวมาตามนัด ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในการยกเลิก ทางเราต้องคอยติดตามสอบถาม ทุกครั้ง จึงทำให้น้องหมาน้องแมวอีกหลายตัวที่รอคิว หมดโอกาสไปด้วย

ผลของการไม่ทำหมัน ไม่รับผิดชอบ ไม่พอใจก็ทอดทิ้ง ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง ท่านใดสนใจรับอุปการะ สามารถติดต่อเราได้ค่ะ น้องเป็นลูกสุนัขที่ถูกนำมาทิ้ง พิกัด อำเภอดอยสะเก็ด

ผลของการไม่ทำหมัน ไม่รับผิดชอบ ไม่พอใจก็ทอดทิ้ง ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง ท่านใดสนใจรับอุปการะ สามารถติดต่อเราได้ค่ะ น้องเป็นลูกสุนัขที่ถูกนำมาทิ้ง พิกัด อำเภอดอยสะเก็ด
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105, 083-7818439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"