Happy new year 2565 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอส่งความสุข ความปรารถนาดี ให้ทุกๆท่าน ที่คอยสนับสนุน ที่เมตตา คอยเป็นกำลัง เพื่อให้เราได้ดำเนินงาน ตามความตั้งใจของทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่าน จงมีแต่สิ่งดีๆ ตลอดไปค่ะ | https://www.santisookdogandcat.org
01 ม.ค. 2565 , เข้าชม 428 ครั้ง

Happy new year 2565 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอส่งความสุข ความปรารถนาดี ให้ทุกๆท่าน ที่คอยสนับสนุน ที่เมตตา คอยเป็นกำลัง เพื่อให้เราได้ดำเนินงาน ตามความตั้งใจของทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่าน จงมีแต่สิ่งดีๆ ตลอดไปค่ะ

Happy new year  2565

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอส่งความสุข ความปรารถนาดี ให้ทุกๆท่าน ที่คอยสนับสนุน ที่เมตตา คอยเป็นกำลัง เพื่อให้เราได้ดำเนินงาน ตามความตั้งใจของทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่าน จงมีแต่สิ่งดีๆ ตลอดไปค่ะ

จากเราทีมทุกคน

แอดมินเพจ และผู้ร่วมก่อตั้ง
น้ำฝน ฮิลเกอรส์
Santisook dogs and cats rescue foundation
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ช่วงนี้หลายพื้นที่ มีโรคไข้หัดสุนัข และ ไข้หัดแมวกำลังระบาด มีน้องหมาน้องแมวป่วยด้วยโรคดั่งกล่าว ในหลายพื้นที่ ท่านใดที่เลี้ยงดูน้องหมาน้องแมว ควรทำวัคซีนประจำทุกๆปี เพื่อป้องกันการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก

ช่วงนี้หลายพื้นที่ มีโรคไข้หัดสุนัข และ ไข้หัดแมวกำลังระบาด มีน้องหมาน้องแมวป่วยด้วยโรคดั่งกล่าว ในหลายพื้นที่ ท่านใดที่เลี้ยงดูน้องหมาน้องแมว ควรทำวัคซีนประจำทุกๆปี เพื่อป้องกันการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก

ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมวมามอบให้ ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ทุกๆท่านและครอบครัว ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมวมามอบให้ ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ทุกๆท่านและครอบครัว ขอบพระคุณมากค่ะ

Happy birthday วันนี้ น้องนาง Daran Kohnen และ สามี คุณ Juergen Kohnen ได้บริจาคมอบเงินให้แก่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 13,000 บาท

Happy birthday วันนี้ น้องนาง Daran Kohnen และ สามี คุณ Juergen Kohnen ได้บริจาคมอบเงินให้แก่ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 13,000 บาท
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6382105, 083-7818439 (Namfon Hilgers)
E-Mail : santisookdogsandcats@gmail.com
facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด
เลขที่บัญชี : 403 7 834644
ชื่อบัญชีมูลนิธิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหางดง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด"
"ท่านสามารถช่วยเรา เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โดยการบริจาคอาหารหรือนำเอาสุนัขและแมวเหล่านี้ไปรับอุปการะ สุนัขและแมวของศูนย์ได้รับการฉีดวัคซีน และตัวเมียได้รับการทำหมันแล้ว หรือท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี"